Θεοτοκίον

Θεοτοκίον ήχος πλάγιος α’.

“Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε, Κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη συ έν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών”.

Ω! Παναγία Παρθένε, Θεοτόκε Μαρία, χαίρε Κεχαριτωμένη, Σύ που έχεις επάνω σου όλες τις χάρες του Θεού, όλες τις αρετές όλες τις ευλογίες. Οπως σου είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην ημέρα του Ευαγγελισμού Σου, ο Κύριος είναι μαζί σου. Τι άλλο μεγαλύτερο για σένα? Γι αυτό και είσαι ευλογημένη, διαλεγμένη απο όλες τις γυναίκες του κόσμου και ευλογημένη με μοναδικό τρόπο μεταξύ όλων των γυναικών του κόσμου. Ευλογημένος είναι ο καρπός της κοιλιάς Σου, ο Μονογενής Σου Υιός που είναι ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός.

Λοιπόν, και για όλα αυτά και γιατί γέννησες για εμάς όλους, τον Σωτήρα των ψυχών μας Σε προσφωνούμε με το χαίρε και Σε δοξάζουμε με όλη μας την ψυχή. Χαίρε, Μαρία, χαίρε.