Ελλάδα χωρίς τον Χριστό είναι ένα τίποτα!!!

Η Ελλάδα χωρίς τον Χριστό
είναι πεθαμένη…
Μακάρι να το ακούσεις
και να φωτιστείς …
Τι αξία είχε το ανάκτορο χωρίς…
να είναι μέσα ο βασιλίας του;
Ανάκτορο η Ελλάδα
και βασιλιάς του ο Χριστός …
χωρίς Χριστό
όλα ένα τίποτα …
όλα χωρίς αξία …
Η φτώχια η πραγματική
είναι να ζεις χωρίς Χριστό…
Η Ελλάδα χωρίς Χριστό
Ελλάδα πάμφτωχη …
Ελλάδα με Χριστό
Ελλάδα παντοδύναμη
όπως ο Χριστός !!!